Verlenging tussenkomst psychosociale hulp

  • 3 januari 2022

Al sinds begin 2021 kunnen inwoners van Zulte rekenen op een tussenkomst voor psychosociale hulp. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2021 werd een verlenging van het reglement goedgekeurd tot en met 2025. Bovendien wordt de doelgroep uitgebreid waardoor meer mensen kunnen rekenen op een tussenkomst. 

Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van dinsdag 21 december 2021 werd beslist om de maatregel te verlengen voor de financiële tussenkomst van psychosociale hulp. 

Taboe doorbreken

De coronapandemie blijft aanslepen. We merken bij onze inwoners eenzaamheid door een gebrek aan sociaal contact, stress door groeiende financiële problemen, relatiebreuken en een toename van huiselijk geweld. Daarnaast willen we ook het taboe rond psychische problemen doorbreken. We willen dit thema bespreekbaar maken en ervoor zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, de stap durven en kunnen zetten.

Steeds meer aanvragen

Het oorspronkelijke reglement liep tot 31 december 2021. We merkten echter dat de aanvragen bleven binnenkomen. De teller staat momenteel op 332 sessies bij 64 personen. Een psychisch probleem beperkt zich echter niet tot een jaar. De gevolgen van de coronapandemie op het mentaal welzijn zullen nog lange tijd voelbaar zijn. Daarom willen we niet abrupt stoppen met deze tussenkomst maar verlengen we het reglement tot en met 2025.

Uitbreiding voor personeel

Het gemeentebestuur wil ook meer aandacht hebben voor haar medewerkers en werkt daarom rond stress en burn-outpreventie. Gemeentepersoneel dat niet in Zulte woont, kan vanaf 1 januari 2022 ook rekenen op een tussenkomst voor psychosociaal welzijn. 

Tussenkomst na doktersadvies

De steunmaatregel komt tussen voor sessies na doktersadvies tot maximum 25 euro per consult per persoon, met een maximum van 8 tussenkomsten per kalenderjaar.  

De vergoeding kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier op deze link en is ook te verkrijgen aan de balie van het Sociaal Huis.