Werken Staatsbaan 22-30 november 2021

WERKEN AAN STAATSBAAN TUSSEN 22 EN 30 NOVEMBER 2021

Tussen 22 en 30 november 2021 worden werken uitgevoerd in de Staatsbaan tussen huisnummers 245 en 35.  De toplaag en voegband worden afgefreesd en vernieuwd. 

De uitvoering duurt ongeveer 2 werkdagen, voorzien tussen 22 en 30 november. Er wordt gewerkt tussen 20.00 en 5.00 uur om de hinder te beperken. 

De werken worden uitgevoerd per weghelft. Er wordt beurtelings verkeer voorzien door middel van verkeerslichten en borden.
De zijstraten Waalstraat, Vennestraat en Merelstraat worden afgesloten. De nodige omleidingen worden voorzien:

  • Voor de Waalstraat via Waalstraat-Zaubeekstraat;
  • Voor de Vennestraat via Bremstraat-Leiestraat;
  • Voor de Merelstraat via Vinktstraat-Lijsterstraat.